พาร์ทเนอร์ที่เชื่อถือได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจออนไลน์ของคุณทั้งในเอเชียและยุโรป

เพิ่มรายได้ของคุณจากช่องทางออนไลน์กับการบริการผลิตสื่อทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง SEO, PPC, Social Media การออกแบบเว็บไซต์และอื่นๆ

ผลักดันธุรกิจของคุณบนโลกออนไลน์ให้มีการเข้าถึงที่มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและรายได้ ด้วยการบริการที่มีประสิทธิภาพของเรา

LB Digital Consulting คือ เอเจนซี่ที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิตัล ที่จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาการตลาดในโลกออนไลน์ สำหรับบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ทั้งในเอเชียและยุโรป

ในฐานะผู้นำด้าน SEO, Google Ads, Social Media และการออกแบบเว็บไซต์ เราทำงานเคียงข้างกับธุรกิจของคุณเพื่อช่วยเพิ่มยอดการขายสินค้า และปริมาณการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณที่มากขึ้น

เราปรับปรุงประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลอย่างต่อเนื่องโดยการปรับใช้การทดสอบ A/B Test การเรียนรู้ของระบบคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) และติดตามผล ดัชนีวัดผลงาน (Key Performance Indicator) ที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จทางธุรกิจของคุณ

ผลักดันธุรกิจของคุณบนโลกออนไลน์ให้มีการเข้าถึงที่มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและรายได้ ด้วยการบริการที่มีประสิทธิภาพของเรา

LB Digital Consulting คือ เอเจนซี่ที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิตัล ที่จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาการตลาดในโลกออนไลน์ สำหรับบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ทั้งในเอเชียและยุโรป

ในฐานะผู้นำด้าน SEO, Google Ads, Social Media และการออกแบบเว็บไซต์ เราทำงานเคียงข้างกับธุรกิจของคุณเพื่อช่วยเพิ่มยอดการขายสินค้า และปริมาณการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณที่มากขึ้น

เราปรับปรุงประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลอย่างต่อเนื่องโดยการปรับใช้การทดสอบ A/B Test การเรียนรู้ของระบบคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) และติดตามผล ดัชนีวัดผลงาน (Key Performance Indicator) ที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จทางธุรกิจของคุณ

พวกเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลที่เคยร่วมงานกับ Google ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในด้านการตลาดดิจิทัล

การทำงานเป็นวิทยากรของ Google ทำให้พวกเราได้พบเจอกับเอเจนซี่และนักการตลาดมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลมากมาย แต่น่าเสียดายที่เทคนิคด้านการตลาดของพวกเขายังคงมีจำกัด และพวกเขามักจะล้มเหลวในการทำความเข้าใจกับเรื่องการมองเห็นภาพรวมที่เป็นระบบ และมีส่วนประกอบที่เชื่อมโยงจากภาพใหญ่ที่สุดไปหาส่วนที่ย่อยที่สุด

การเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานั้น ประกันได้ว่าคุณจะได้รับประโยชน์จาก มุมมองระดับสูงของการตลาดดิจิทัลที่เรารู้วิธีที่จะให้คำแนะนำ และปรับทิศทางธุรกิจไปยังเครื่องมือและกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจ งบประมาณและความมุ่งมั่นของคุณ ทีมงามของพวกเราจะคอยช่วยคุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น และเพิ่มรายได้และการเข้าถึงให้กับการตลาดดิจิทัลของคุณ

การบริการและกลยุทธ์ดิจิทัลของพวกเรามีวิวัฒนาการที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ ตำแหน่งของคู่แข่ง และแนวโน้มการตลาดดิจิทัลใหม่ตลอดเวลา สิ่งนี้จะช่วยให้คุณไม่พลาดโอกาสทางการตลาดดิจิทัลที่เราจะมอบให้คุณตลอด

พวกเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลที่เคยร่วมงานกับ Google ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในด้านการตลาดดิจิทัล

การทำงานเป็น Google Trainers ทำให้พวกเราได้พบเจอกับเอเจนซี่และมืออาชีพมากมายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล แต่น่าเสียดายที่เทคนิคด้านการตลาดของพวกเขายังคงมีจำกัด และพวกเขามักจะล้มเหลวในการทำความเข้าใจกับเรื่องการมองเห็นภาพรวมที่เป็นระบบ และมีส่วนประกอบที่เชื่อมโยงจากภาพใหญ่ที่สุดไปหาส่วนที่ย่อยที่สุด

การเป็นพาร์ทเนอร์กับเราประกันได้ว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากมุมมองระดับสูงของการตลาดดิจิทัลที่เรารู้วิธีที่จะให้คำแนะนำ และปรับทิศทางธุรกิจไปยังเครื่องมือและกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจ งบประมาณและความมุ่งมั่นของคุณ ทีมงามของพวกเราจะคอยช่วยคุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น และเพิ่มรายได้และการเข้าถึงให้กับการตลาดดิจิทัลของคุณ

การบริการด้วยความเชี่ยวชาญ

รับประโยชน์จากความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลแบบ 360° ที่อัปเดตด้วยแนวทางปฏิบัติล่าสุดที่ดีที่สุด

การปรับตัวและวิวัฒนาการ

ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลซึ่งปรับให้เข้ากับวิวัฒนาการและความต้องการของคุณ

เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ

ใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อปรับให้เข้ากับวัตถุประสงค์และธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ

ประสิทธิภาพของผลงาน

ทราบผลลัพธ์ที่แท้จริงจากการตลาดดิจิทัล ซึ่งวัดผลโดยตัวชี้วัดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

Go Beyond Traditional Digital Agencies

Traditional Agency

LB Digital Consulting

One-sided View of Digital Marketing

360° View of Digital Marketing

Claims To Be a “Digtial Expert”

Accredited Experts Coming From Google

Repeats the same marketing process over and over again for their clients with little initiatives

Creates a Strategy tailored To Your Business and Evolutive following the latest best practices

Locks consumers in with complex technology

Trains consumers to get familiar with the technilogy used

Ask for a marketing service – get a marketing service

Ask for a marketing service – get leads, conversions, and revenue

Go Beyond Traditional Digital Agencies

Traditional Agency

LB Digital Consulting

One-sided View of Digital Marketing

360° View of Digital Marketing

Claims To Be a “Digtial Expert”

Accredited Experts From Google

Repeats the same process over & over

Creates a Strategy tailored To Your Business

Locks consumers in with complex technology

Trains you to get familiar with the technilogy used

Ask for a marketing service – get a marketing service

Ask for a marketing service – get leads, and revenue

บริการครบวงจร 360° สื่อการตลาดดิจิทัล

การจัดอันดับของ website (Organic Search SEO)

Google SEO

ทำให้เว็บไซต์ของคุณให้อยู่อันดับแรกของการค้นหาบน Google

Baidu SEO

เพิ่มยอดการค้นหาบนโลกออนไลน์อันดับ 1 ของจีน

Naver SEO

ขยายขอบเขตการเข้าถึงและการมองเห็นธุรกิจของคุณไปยังตลาดประเทศเกาหลี

Bing SEO

ปรับปรุง SEO บนพื้นที่ของคุณในอเมริกาและเข้าถึงลูกค้าชาวอเมริกันมากขึ้น

การบริการโฆษณาบน Google

Paid Search

เพิ่มยอดการเข้าชมเว็บไซต์ และผู้เข้าชมที่ผ่านการค้นหาคีย์เวิร์ดบน Google

YouTube Ads

เพิ่มยอดการเข้าถึงธุรกิจของคุณในเครือข่ายวิดีโอที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Display Ads

กำหนดเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยการจัดโฆษณาที่เหมาะสม

Google Shopping

เพิ่มยอดการขายผลิตภัณฑ์และขยายขอบเขตร้านค้าของคุณบนโลกออนไลน์

โซเชียลมีเดีย (Social Media)

โฆษณาสำหรับ Facebook

มีส่วนร่วมกับผู้ใช้งานและเปลี่ยนลูกค้าของคุณให้เป็นลูกค้าประจำ

โฆษณาสำหรับ Instagram

เพิ่มการมองเห็น ยอดขาย และการมีส่วนร่วมของคุณบน Instagram

โฆษณาสำหรับ Linkedin

สำรวจการตลาดขาเข้าเพื่อสร้างผู้นำที่มีประสิทธิภาพของธุรกิจ

โฆษณาสำหรับ Twitter

เพิ่มการเข้าชมที่มีคุณภาพสำหรับบทความ หรือโพสต์ของคุณ

การบริการด้านพัฒนาเว็บไซต์

พัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสมและสวยงามสำหรับพร้อมใช้งาน

เว็บโฮสติ้งและการบำรุงรักษา

ปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมด้วยเว็บโฮสติ้งระดับพรีเมียม

เว็บไซต์สำหรับค้าขาย

สร้างร้านค้าออนไลน์และรวบรวมคำสั่งซื้อจากลูกค้าของคุณ

UX / UI

ออกแบบเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ใช้งาน

การวิเคราะห์ข้อมูลและระบบประมวลผลเชิงลึก

ผลการรายงานอัตโนมัติ (Automated Dashboard)

นำข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อการตัดสินใจที่ง่ายและดีที่สุด

การจัดการประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพของเป้าหมายในโฆษณา ผู้ชม และ Landing Page เพื่อเพิ่มอัตราส่วนของผลการตอบแทนจากการลงทุนของคุณ

การรวมข้อมูลและแท็ก

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากช่องทางการตลาดที่แตกต่างกันของคุณ

A/B testing
และความโดดเด่น

ทดสอบ เปรียบเทียบและเลือกสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

บริการครบวงจร 360° สื่อการตลาดดิจิทัล

Organic Search (SEO)

Google Ads Services

Social Media

พัฒนาเว็บไซต์

Data Analytics & AI

ผลลัพธ์จากการบริการด้านการตลาดบนโลกออนไลน์ของเรา

ร้านอาหาร Blue Elephant และโรงเรียนสอนทำอาหาร

พัฒนาเว็บไซต์ | การสร้างเนื้อหา | สื่อสังคมออนไลน์ | เพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด

Blue Elephant เป็นร้านอาหารไทยตำรับชาววังที่มี 5 สาขาทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพ ภูเก็ต มัลต้า โคเปนเฮเกนและปารีส รวมถึงมีโรงเรียนสอนทำอาหาร 2 แห่งที่กรุงเทพและภูเก็ต อีกทั้งยังจำหน่ายผลิตภัฑณ์ที่ผลิตจากธรรมชาติ 100% ทั่วทุกมุมโลกจำนวน 36 ประเทศ

+48%

การจอง
ออนไลน์

+686%

ผู้เยี่ยมชม
เว็บไซต์

+363%

ผลลัพธ์
บนโลกออนไลน์

ผลลัพท์จากการทำงานด้านการตลาดบนโลกออนไลน์ของเรา

ร้านอาหาร Blue Elephant และโรงเรียนสอนทำอาหาร

พัฒนาเว็บไซต์ | การสร้างเนื้อหา | สื่อสังคมออนไลน์ | เพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด

Blue Elephant เป็นร้านอาหารไทยตำรับชาววังที่มี 5 สาขาทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพ ภูเก็ต มัลต้า โคเปนเฮเกนและปารีส รวมถึงมีโรงเรียนสอนทำอาหาร 2 แห่งที่กรุงเทพและภูเก็ต อีกทั้งยังจำหน่ายผลิตภัฑณ์ที่ผลิตจากธรรมชาติ 100% ทั่วทุกมุมโลกจำนวน 36 ประเทศ

+48%

การจองออนไลน์

+686%

การเข้าถึงเว็บไซต์

+363%

ผลลัพธ์บนโลกออนไลน์

Nikanti Golf Club | ประสบการณ์การเล่นกอล์ฟที่สมบูรณ์แบบ

โซเชียลมีเดีย | โฆษณาบน Facebook | โฆษณาบน Instagram | แชทบอท

Nikanti Golf Club จะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นกอล์ฟแบบครบวงจรที่จังหวัดครปฐม ด้วยบรรยากาศสีเขียวโดยรอบ วิวที่สวยงดงาม และกิจกรรมที่ยอดเยี่ยม Nikanti Golf Club มุ่งเน้นที่จะทำให้ลูกค้าสนุกและเพลิดเพลิน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเล่นกอล์ฟของคุณ

+2,180%

ยอดของการโทรจอง

+462%

ผลลัพธ์บนโลกออนไลน์

+1,013%

การเพิ่มยอดกลุ่มเป้าหมาย

Nikanti Golf Club | ประสบการณ์การเล่นกอล์ฟที่สมบูรณ์แบบ

โซเชียลมีเดีย | โฆษณาบน Facebook | โฆษณาบน Instagram | แชทบอท

Nikanti Golf Club จะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นกอล์ฟแบบครบวงจรที่จังหวัดครปฐม ด้วยบรรยากาศสีเขียวโดยรอบ วิวที่สวยงดงาม และกิจกรรมที่ยอดเยี่ยม Nikanti Golf Club มุ่งเน้นที่จะทำให้ลูกค้าสนุกและเพลิดเพลิน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเล่นกอล์ฟของคุณ

+2,180%

ยอดของ
การโทรจอง

+462%

ผลลัพธ์
บนโลกออนไลน์

+1,013%

อีเมล
กลุ่มเป้าหมาย

Azur Samui | ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในฝันของคุณบนเกาะสมุย

โซเชียลมีเดีย | โฆษณาบน Facebook | โฆษณาบน Instagram

Azur Samui เสนอทางเลือกของการขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น วิลล่า เพ้นท์เฮาส์ หรืออพาร์ทเมนท์บนเกาะสมุย ด้วยนำเสนอพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ที่สวยสะกดด้วยแสงจากธรรมชาติและทัศนียภาพสวยงามที่มองได้จากหน้าต่าง และ Azur Samui ยังคงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในด้านการออกแบบและความหรูหราเสมอมา

+1,850%

จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย

+719%

ผลลัพธ์บนโลกออนไลน์

+3,782%

การเข้าถึงลูกค้า

Azur Samui | ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในฝันของคุณบนเกาะสมุย

โซเชียลมีเดีย | โฆษณาบน Facebook | โฆษณาบน Instagram

Azur Samui เสนอทางเลือกของการขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น วิลล่า เพ้นท์เฮาส์ หรืออพาร์ทเมนท์บนเกาะสมุย ด้วยนำเสนอพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ที่สวยสะกดด้วยแสงจากธรรมชาติและทัศนียภาพสวยงามที่มองได้จากหน้าต่าง และ Azur Samui ยังคงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในด้านการออกแบบและความหรูหราเสมอมา

+1,850%

จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย

+719%

ผลลัพธ์
บนโลกออนไลน์

+3,782%

การเข้าถึง
ลูกค้า

คุณพร้อมที่จะเพิ่มยอดธุรกิจของคุณบนโลกออนไลน์แล้วหรือยัง? รับข้อเสนอฟรีได้แล้ววันนี้

สำรวจความเป็นไปได้ในการเติบโตการตลาดดิจิทัล และปลดปล่อยศักยภาพสำหรับธุรกิจของคุณ

ขยายธุรกิจของคุณไปทั่วทุกมุมโลก

ทีมนักการตลาดดิจิทัลของเรา มีความรอบรู้ในการใช้เครื่องมือเพื่อประสิทธิภาพทางการตลาดบนโลกออนไลน์ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ดีในต่างประเทศ

เราได้ช่วยให้หลายธุรกิจเพิ่มยอดการขายสินค้าในตลาดต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ฮ่องกง ไทย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เวียดนาม ออสเตรเลีย

การใช้ประโยชน์จากโลกไร้พรมแดนด้วยกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลข้ามวัฒนธรรม โดยปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น และช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

โอกาสในการเติบโตที่มากขึ้น

เราทำการวิจัยทางการตลาดอย่างละเอียดในประเทศเป้าหมายของคุณ

เชื่อมต่อกับผู้บริโภคในพื้นที่ของคุณ

สร้างแบรนด์เพื่อให้สอดคล้องกับช่องทางการตลาดในท้องถิ่นนั้นๆ

เร่งการเติบโตและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

เพิ่มยอดการโทร การขายและรายได้สำหรับลูกค้าในต่างประเทศ

สร้างความมั่นใจสำหรับการแข่งขันกับคู่แข่ง

ขยายตลาดไปในที่ที่คู่แข่งของคุณมีอยู่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลของเรา

R.O.C.K.E.T

ปรับปรุงการตลาดออนไลน์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้า โอกาสในการขาย และรายได้ที่มากขึ้นให้กับธุรกิจของคุณการบริการด้านการตลาดดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพของเรา

RESEARCH

เราเริ่มต้นด้วยการหาข้อมูลทางการตลาดของคู่แข่งของคุณ ทำความเข้าใจกับแนวทางปฏิบัติต่างๆที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมของคุณ และระบุช่องทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมากที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด จากนั้นเราจะตรวจสอบ ประสิทธิภาพของกลยุทธ์บนโลกออนไลน์ ซึ่งรวมไปถึงการดูแลและออกแบบเว็บไซต์ การจัดอันดับ SEO การแสดงผลของแคมเปญและโซเชียลมีเดียต่างๆ

OPTIMISATION

ก่อนที่เราจะเปิดตัวแคมเปญบนโลกออนไลน์นั้น เราจะพิจารณาในส่วนของเนื้อหา เครื่องมือและกลยุทธ์ของคุณที่มีอยู่อย่างละเอียด และทำการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาทางการตลาดดิจิทัลที่มีอยู่ของคุณนั้น เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

CONTENT CREATION

เนื้อหาที่คุณใช้ในช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย การตลาด อีเมล ฯลฯ จะส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้ว่าลูกค้าของคุณที่มีความสนใจในธุรกิจนี้และเป็นสิ่งชี้นำลูกค้าผ่านทางช่องทางการซื้อขาย เราจะช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพและผลักดันธุรกิจของคุณให้เติบโต ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำวิดีโอ การถ่ายภาพ การเขียนคำโฆษณา การออกแบบกราฟิก และอื่นๆ

KEYWORDS

การเลือกคำที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดอันดับการค้นหาของธุรกิจคุณ เช่น Google SEO, Instagram SEO, Facebook SEO ฯลฯ และก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคนั้นหลงรักธุรกิจคุณได้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าคุณจะสร้างจุดขายเฉพาะบนเว็บไซต์ ให้เนื้อหาข้อมูลในการโพสต์ หรือโพสต์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนั้นคีย์เวิร์ด (Keywords) จะมีผลกระทบอย่างโดยตรงต่อประสิทธิภาพการตลาดบนโลกออนไลน์

EARNED & PAID MEDIA

โปรโมตเนื้อของคุณเพื่อให้ติดกระแสโดยการ Earned media หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆคือ การให้คนพูดถึงผลิตภัณฑ์ของคุณโดยไม่ต้องมีการจ่ายเงิน แต่เป็นการช่วยโปรโมทสินค้าฟรี บนเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ผ่านบล็อก โซเชียลมีเดีย แต่ในขณะที่ Paid Media มอบโอกาสให้คุณเปลี่ยนช่องทางการตลาดของคุณเองให้กลายเป็นเรื่องง่ายโดยการจ่ายเงินเพื่อโปรโมทกลุ่มเป้าหมายสำหรับแบรนด์ของคุณ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสำหรับ Search Ads, Social Media Ads, Display Ads และอื่นๆ

TESTING & IMPROVEMENT

ในชีวิตประจำวันของเรา คือการเรียนรู้ทดสอบและค้นพบสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งเหมือนกับการตลาดดิจิทัลที่ต้องใช้การฝึกฝนเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เราใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบประมวลผลเชิงลึก (Artificial Intelligence) เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณสู่ความสำเร็จที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เราจะปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของคุณ และเราจะรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคให้มากขึ้นและในขณะเดียวกันธุรกิจของคุณมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น

ประเมินกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลของคุณที่มีอยู่ รับการประเมิณผลฟรี

คุณใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่?
รับการตรวจสอบสถานะออนไลน์ และวิธีการเพิ่มยอดขายและรายได้ของคุณ ฟรี ไม่มีข้อผูกมัด

เสริมสร้างทักษะ ความรู้ให้ทีมของคุณ ด้วยการฝึกอบรมการตลาดดิจิทัลเชิงลึก

ทำให้ทีมการตลาดของคุณ รู้และคุ้นเคยกับแนวทางปฏิบัติการตลาดดิจิทัลล่าสุดเพื่อเพิ่มการเติบโตของบริษัทคุณ

LB Digital Consulting นำเสนอการฝึกอบรมการตลาดดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมทั้งในเรื่องของการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว การฝึกอบรมนอกสถานที่ การประชุม และการทำเวิร์คช็อปเพื่อช่วยให้คุณเชี่ยวชาญพื้นฐานในด้านการตลาดดิจิทัล หรือเป็นนักการตลาดดิจิทัลขั้นสูง

เราได้อบรมให้กับเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้จัดการการตลาดมากกว่า 4,600 คน เพื่อแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการตลาดดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น SEO, Google Ads, การวิเคราะห์ข้อมูล โฆษณาบนโลกออนไลน์ กลยุทธ์การใช้เว็บสู่ร้านค้าและอื่นๆที่จะช่วยให้การตลาดของคุณดีขึ้น

จองการฝึกอบรมด้านการตลาดดิจิทัลแบบส่วนตัวของคุณได้แล้ววันนี้

1500 +
ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม
30 %
ระดับความพึงพอใจ
10
สถานที่

เสริมสร้างทักษะความรู้ให้ทีมของคุณด้วยการฝึกอบรมการตลาดดิจิทัลเชิงลึก

เพื่อทำให้ทีมการตลาดของคุณรู้และคุ้นเคยกับแนวทางปฏิบัติ การตลาดดิจิทัลล่าสุดเพื่อ เพิ่มการเติบโตของบริษัทคุณ

LB Digital Consulting นำเสนอการฝึกอบรมการตลาดดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมทั้งในเรื่องของการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว การฝึกอบรมนอกสถานที่ การประชุม และการทำเวิร์คช็อปเพื่อช่วยให้คุณเชี่ยวชาญพื้นฐานในด้านการตลาดดิจิทัล หรือเป็นนักการตลาดดิจิทัลขั้นสูง

เราได้รับการฝึกอบรมมากกว่า 4,600 เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้จัดการการตลาด เพื่อแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการตลาดดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น SEO, Google Ads, การวิเคราะห์ข้อมูล โฆษณาบนโลกออนไลน์ กลยุทธ์การใช้เว็บสู่ร้านค้าและอื่นๆ

จองการฝึกอบรมด้านการตลาดดิจิทัลแบบส่วนตัวของคุณได้แล้ววันนี้

1500 +
ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม
50 %
ระดับความพึงพอใจ
10
สถานที่

บริษัทที่เชื่อใจเรา

สร้างความสำเร็จของธุรกิจบนโลกออนไลน์กับเรา